Biedru ieguvumi

Iespēja komunicēt un apmainīties ar pieredzi un viedokli iekšēji asociācijas biedru starpā. Dalība asociācijas organizētajās apmācībās,  semināros un konferencēs. Publicitāte asociācijas sabiedriskajās aktivitātēs un plašsaziņas līdzekļos. Iespēja izmantot asociācijas atbalstu biedru iniciētos pasākumos vai aktivitātēs.