Maršruta plānošana otrā daļa

Šajā lekcijā uzaicināti četru iestāžu pārstāvji.

A/s “Latvijas valsts mežu” lekcijā uzzināsiet:

 • kādos gadījumos LVM jāinformē vai jāsaņem rakstisks saskaņojums;
 • kā sadarboties ar medību kolektīviem, plānojot maršrutus;
 • kurās LVM vietnēs var atrast kartogrāfisko informāciju par aizsargājamām dabas teritorijām, valsts meža teritorijām un citu plānošanai noderīgu informāciju;
 • kādi ir uzvedības noteikumi mežā.

Lektors Jānis Zitāns, ilgtermiņa plānošanas speciālists.

“A/s “Latvijas valsts meži” strādāju 22 gadus, pēdējos 7 gadus nodarbojos ar  bezmaksas tūrisma vietu attīstību LVM, to attēlošanu kartēs kā arī veicu citus ar meža apsaimniekošanas plānošanu saistītus darbus.”

 Dabas aizsardzības pārvaldes lekcijas tēmas:

 • kuros gadījumos nepieciešamas atļaujas un/vai saskaņojumi;
 • īss ieskats ierobežojumu būtībā;
 • kur meklēt informāciju (datu bāzes, kartes utt.);
 • ar ko sazināties, ja rodas jautājumi (DAP struktūra un pārraudzības reģioni).

Lektore Agnese Balandiņa, Ķemeru Nacionālā parka dabas centra vadītāja

“Dabas izglītības un tūrisma jomā iestādē darbojos kopš 2008. gada. Darbība pārsvarā bijusi saistīta ar Ķemeru Nacionālo parku. Esmu piedalījusies ĶNP tūrisma stratēģijas un rīcības plāna izstrādē 2012. un 2017. gadā, koordinējusi procesus, kas saistīti ar Ķemeru Nacionālā parka sertificēšanu atbilstoši Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas prasībām (https://www.europarc.org/sustainable-tourism/) u.c. Pēdējos gados nākuši klāt arī pienākumi saistībā ar vienotas apmeklētāju uzskaites sistēmas izveidi DAP.”

Valsts meža dienesta lekcijā uzzināsiet par:

 • meža ugunsgrēku statistiku un lielākiem meža ugunsgrēkiem Latvijā;
 • praktiskiem padomiem mežā ugunsnedrošajā periodā;
 • meža uguns apsardzības un ugunsdzēsības darbu organizāciju.

Lektors Zigmunds Jaunķiķis, VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks

“Valsts meža dienestā strādāju jau 23 gadus. Pēdējos septiņus gadus esmu atbildīgs par meža ugunsapsardzības nodrošināšanu, koordinējot inženieru ugunsapsardzības darbu un sagatavojot priekšlikumus ugunsapsardzības darba uzlabošanai.”

 Valsts zemes dienesta lekcijā Jūs iepazīstinās:

 • ar datu publicēšanas un e–pakalpojumu portālu Kadastrs.lv un tajā iegūstamo informāciju, plānojot pārgājiena maršrutu;
 • ar praktiskiem padomiem  datu publicēšanas portāla Kadastrs.lv lietošanā

Lektore Ilona Bačkovska, Pakalpojumu dizaina departamenta sistēmu analītiķe