COVID-19

Apkopojums no likuma normām, kas jāņem vērā organizējot pasākumus:

Atbilstoši 2021. gada 18.maija grozījumiem Ministru kabineta noteikumos noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” dabas tūrisma, ekotūrisma un citas ārtelpu aktivitātes (izglītojošus un izzinošus pārgājienus, velo braucienus, laivu/SUP/plostu braucienu organizēšanu un vadīšanu) var rīkot, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus:

 1. pasākumi notiek ārtelpās, netiek izmantotas koplietošanas ģērbtuves un dušas;
 2. grupas lielums ir ne vairāk kā 20 cilvēki (neskaitot speciālistus un darbiniekus, grupas vadītāju, instruktoru vai gidu);
 3. apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;
 4. tiek nodrošināta 2 metru distance starp dažādu mājsaimniecību locekļiem;
 5. tiek lietoti mutes un deguna aizsegi pulcēšanās brīžos;
 6. Iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits;
 7. tiek veikta regulāra virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un dezinfekcija, kā arī tiek nodrošināta dezinfekcijas līdzekļu pieejamība dalībniekiem pasākuma laikā;
 8. notiek apmeklētāju vienvirziena plūsma, dažādas plūsmas nesastopas un nepārklājas;
 9. vienu inventāru (piemēram, laivu, katamarānu, plostu u.c.) izmanto tikai vienas mājsaimniecības locekļi;
 10. saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniedz pēc iepriekšēja pieraksta, dalībnieku dati (vārds, uzvārds un telefona numurs) tiek uzglabāts 30 dienas nepieciešamības gadījumā sniegšanai Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanai;
 11. atbilstoši iespējām izmanto bezskaidras naudas maksājumus;
 12. atbilstoši MK noteikumu Nr.360 5. punktam, lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto (un informē pasākuma dalībniekus rakstiski vismaz vienu dienu pirms pasākuma, un atkārtoti pasākuma uzsākšanas brīdī)  vismaz šādu informāciju par piesardzības pasākumiem, tai skaitā svešvalodās:
 • brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties un pakalpojumu nedrīkst saņemt personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 • brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu starp dažādām mājsaimniecībām, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
 • pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus;
 • brīdinājumu par mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu, kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu). Persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), izņemot bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, netiek ielaista pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā (šīm personām pakalpojums netiek sniegts).
 1. atbilstoši MK noteikumu Nr.360 5.1 punktam, lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto (vai informē pasākuma dalībniekus rakstiski vismaz vienu dienu pirms pasākuma, un atkārtoti pasākuma uzsākšanas brīdī)  aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes “Apturi Covid” izmantošanu.
 2. dabas tūrisma aktivitāšu laikā netiek izmantoti transporta pakalpojumi, netiek sniegti ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumi un visu pakalpojuma pamatā ir tikai fiziskās aktivitātes brīvā dabā.

Aicinām arī sekot līdzi aktuālākajai informācijai par epidemioloģisko situāciju Latvijā un pasaulē Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē https://www.spkc.gov.lv/lv, kā arī Valsts kancelejas speciāli izveidotajā tīmekļvietnē https://covid19.gov.lv/, kur tiek apkopota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām un biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem.