Par mums

Latvijas Dabas tūrisma asociācija – LDTA ir profesionāla sabiedriska organizācija (biedrība), kas izveidota ar mērķi apvienot dabas tūrisma organizācijas Latvijā, pārstāvēt biedru intereses nacionālā un starptautiskā mērogā, attīstīt un popularizēt atbildīgu dabas tūrismu Latvijā.

Asociācijas pamatuzdevumi:

  • veicināt sadarbību starp Latvijas un ārvalstu dabas tūrisma organizācijām;
  • deleģēt pārstāvjus darbam valsts, pašvaldību vai nevalstisko organizāciju darba grupās un lēmējinstitūcijās;
  • piedalīties tūrisma nozares standartu un sertifikācijas izstrādāšanas un ieviešanas procesos;
  • konsultēt biedrus jautājumos, kas saistīti ar dabas tūrismu un pasākumu organizēšanu;
  • izstrādāt profesionālās ētikas principus un sekot to ievērošanai;
  • ieviest ilgtspējīga dabas tūrisma principus.

Latvijas Dabas tūrisma asociācijas izpildinstitūcija ir valde 3 valdes locekļu sastāvā:

  • Matijs Babris (valdes priekšsēdētājs)
  • Vents Strautmanis
  • Zaiga Kaire

Projektu vadītāja: Andra Marta Babre e-pasts: projekti@dabasturisms.lv tālr.: +371 26 368 790


Biedri

Daba mūs vieno un arī tu vari būt viens no mums. Ja organizē pārgājienus, laivu vai SUP braucienus, velobraucienus vai jebkuras citas aktīvā tūrisma aktivitātes dabā, tad droši pievienojies. Dalība asociācijā tev sniegs iespēju iegūt jaunus kontaktus, dalīties pieredzē un būt lietas kursā par nozares aktualitātēm.

Šobrīd Latvijas Dabas tūrisma asociācijā ir vairāki biedri, mūsu vidū ir gan biedrības, gan uzņēmumi, kas organizē pārgājienus un laivu braucienus, kā arī piedāvā kompleksos tūrisma pakalpojumus un dažādas aktivitātes dabā.

Kā arī Herbover SPA, Baltā Vilka Taka un asociētie biedri velomens.lv, Trīs Priedēs un Twenty Five Wolves.