PTAC informācija tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

Ja sniedzat tūrisma operatora pakalpojumus vai piedāvājat ceļotājiem kompleksus tūrisma pakalpojumus, tad uz Jums attiecas 2018.gada 1.jūlijā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”, kuros ir noteikta nodrošinājuma apmēra aprēķināšanas, tā iemaksas un izmaksas kārtība.

Atbilstoši minēto Ministru kabineta noteikumu 32. punktam, tūrisma operatora nodrošinājumam jābūt vismaz 5% no komplekso tūrisma pakalpojumu apgrozījuma iepriekšējā gadā (saimnieciskās darbības ieņēmumiem no komplekso tūrisma pakalpojumu pārdošanas ceļotājiem), bet ne mazākam kā:

  • 15 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz ārpus Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijas,
  • 5 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijā,
  • 3 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas teritorijā.

Tāpat arī Jums ir jāreģistrējas PTAC uzturētajā tūrisma aģentu, tūrisma operatoru un tūrisma pakalpojumu sniedzēju, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, datubāzē. Reģistrējoties datubāzē Jums tiks izsniegta speciālā atļauja (licence) tūrisma pakalpojumu sniegšanai.

Informācija par to, kas ir komplekss vai saistīts tūrisma pakalpojums, atrodama PTAC mājaslapā www.ptac.gov.lv un Ekonomikas ministrijas sagatavotajā prezentācijā.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām konsultēties ar PTAC, izmantojot e-pastu ptac@ptac.gov.lv, kontaktformu PTAC mājas lapā vai arī zvanot pa tālruni: 67388654.