Biedri

Šobrīd Latvijas Dabas tūrismā asociācijā ir 10 biedri, mūsu vidū ir gan biedrības, gan uzņēmumi, kas organizē pārgājienus un laivu braucienus, kā arī dažādas aktivitātes dabā un kompleksos tūrisma pakalpojumus.